Delsumma på order och faktura


Ibland kan det vara önskvärt att visa delsummor på en order eller faktura. Genom att skriva #Delsumma ensamt på en rad i benämningsfältet får man programmet att räkna ut och visa delsumman.

Exempel:

Art.nr
Benämning
Antal
Enh
Apris
Belopp
A001
Spis
1
st
4.990,00
4.990,00
A002
Kylskåp
1
st
8.990,00
8.990,00

#Delsumma 13.980,00
B001
Stomme överskåp
1
st
480,00
480,00
B003
Dörrar överskåp
1
par
690,00
690,00

#Delsumma 1.170,00

OBS! # -tecknet undertrycks på utskriften (men syns alltid på skärmen).

Om flera #Delsumma förekommer, sker summering upp till närmast föregående #Delsumma-rad. Det inledande # -tecknet behövs för att programmet säkert ska kunna skilja texten från en "vanlig" fritext i benämningsfältet.

Summa rabatt på order och faktura

Rabatt anges normalt som procent på order eller fakturaraden. Ibland kan det vara önskvärt att kunden får se hur mycket rabatten är i kronor och ören . Genom att skriva "#Summa rabatt" ensamt i benämningsfältet på en rad får man programmet att räkna ut och visa rabattsumman.

Om flera "#Summa rabatt" förekommer på en order eller faktura utgör de delsummor upp till närmast föregående "#Summa rabatt"-rad.

Inmatning: För att underlätta inmatning kan man lägga upp dessa benämningar som artiklar (med valfritt artikelnr, artikelnumret kommer att undertrycks vid utskrift). Man kan även stansa dem som en ensam bokstav i benämningsfältet som ett slags makro. Anger man t.ex. ett ensamt d och trycker Enter byter programmet ut d:et mot texten "#Delsumma".

Inmatningsmakro:

Ett ensamt d ger "#Delsumma".

Ett ensamt s ger "#Summa rabatt".

Ett ensamt t ger "#Summa rabatt totalt".

Ett ensamt p ger "#Paketpris" (#Paketpris är en finess som beskrivs här).

Tips: Om man önskar en annan text på utskriften kan den skrivas inom hakparentes, t.ex. "#Summa rabatt [Rabatt enl överenskommelse]"