Uppdatering Magenta Fakturering


Du som är VIP-kund uppdaterar enligt de instruktioner du har fått dig tillsänt med post eller e-post. För övriga, befintliga kunder (ej VIP-kunder) går det bra att beställa uppdatering till Magenta Fakturering 2023:1 enligt nedan. För köp av helt ny licens, se vår prislista.

Uppdatering befintlig licens
alla priser exkl moms

Enanvändar-
version

Fleranvändar-
version

Uppdatering från version 2018:X eller äldre

4.300:-

8.700:-

Uppdatering från version 2019:X

3.800:-

7.600:-

Uppdatering från version 2020:X

3.250:-

6.500:-

Uppdatering från version 2021:X

2.700:-

5.400:-

Uppdatering från version 2022:X

2.150:-

4.300:-

Anm: Du ser vilken version och vilket licensnummer du har när du startar programmet.

Välkommen med din beställning.


Beställningstalong:
Magenta Fakturering 2023:1
Uppdatering befintlig licens

V.g. ange tidigare version (du ser vilken version och vilket licensnummer du har när du startar programmet):

Version 2018:x el äldre. Pris enanvändarversion: 4.300:-. Fleranvändarversion 8.700:-.
Version 2019:x. Pris enanvändarversion: 3.800:-. Fleranvändarversion 7.600:-.
Version 2020:x. Pris enanvändarversion: 3.250:-. Fleranvändarversion 6.500:-.
Version 2021:x. Pris enanvändarversion: 2.700:-. Fleranvändarversion 5.400:-.
Version 2022:x. Pris enanvändarversion: 2.150:-. Fleranvändarversion 4.300:-.

Alla priser exkl moms. Systemkrav: Windows Vista eller senare inklusive Windows 11.

 Dessutom vill jag komplettera min licens med tilläggsmodulen Valutahantering. Pris 2.495:-

Licensnr (546 plus åtta siffror):

Pris (exkl moms enligt ovan, t.ex. 3.250):

Företag:

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:
[Kontroll: När du har tryckt på beställknappen ska det omedelbart komma en "Tack för din beställning"-sida som bekräftelse på din beställning. Om något går fel går det bra att beställa via t.ex. e-post info(at)magenta.se (ange licensnr, befintlig version, pris enligt ovan, namn och adress).]

[OBS! Tänk på att ditt internetsäkerhetsprogram kanske är inställt på att inte kunna skicka iväg beställningsformulär av det här slaget (t.ex. barnspärr eller sekretess).]