Frågor & svar


Här är svar på några vanliga frågor.

Windows 11

Fråga: Fungerar Magenta under Windows 11?

Svar: Ja, Magenta fungerar på alla Windowsversioner från Vista till Windows 11. 

E-fakturor

Fråga: Klarar Magenta att skapa e-fakturor?

Svar: Ja. Magenta kan valbart skapa e-fakturor på formaten "Svefaktura 1.0" eller "BIS Billing 3.0" och även skickad iväg dessa inifrån programmet.

Varje faktura hamnar som en xml-fil i en speciell mapp. Dessa filer kan sedan skickas iväg genom Magentas inbyggda gränssnitt direkt till någon av våra samarbetspartner (Ekopost eler Apix) som ser till att fakturan går vidare till den elektroniska adressen. 

Anm: Handelsbankens e-fakturahantering är ett undantag där alla e-fakturor (på format Svefaktura 1.0) från ett visst överföringstillfälle hamnar i en och samma fil.

Anm: För mer info om själva e-fakturastandarder hos: SFTI (officiell hemsida).

Läs mer under "Elektronisk faktura" i menyn till vänster.

Köra Magenta på distans

Fråga: Kan man köra Magenta på distans?

Svar: Se Magenta på distans.

ROT- och RUT-avdrag

Fråga: Hur hanterar man ROT- och RUT-avdrag i Magenta?

Svar: Se ROT- och RUT-avdrag i Magenta.

Sveorder

Fråga: Klarar Magenta Sveorder?

Svar: Sveorder är en ny standard från samma arbetsgrupp, STFI, som fastställde svefakturastandarden. Sveordern är fortfarande under utveckling. Magenta har ännu inte tagit ställning till hur vi gör med sveordern men vi är mycket positiva till idén.

Faktura som PDF

Fråga: Får man skicka en faktura som PDF?

Svar: Det beror helt på mottagarens inställning. Lagen har inga invändningar, den reglerar bara vad fakturan ska innehålla och hur den ska arkiveras (i läsbart format hos både avsändare och mottagare).

Se även: Du kan också hitta intressant information under Typfall & exempel och under Tips & tricks.