Paketpris


Magenta Fakturering har en funktion för att hantera att en serie artiklar säljs som ett paket där kunden inte ser de enskilda delbeloppen. 

Ordern/fakturan fylls i som vanligt men efter sista raden lägger man in en extrarad med benämningen #Paketpris. Denna #Paketpris-rad styr utskriften så att à-pris, rabatt och belopp på föregående rader inte syns på utskriften. Istället skriver programmet ut summan av föregående raders belopp (i beloppsfältet på #Paketpris-raden

Art.nr
Benämning
Antal
Enh
Apris
R%
Belopp
A001
Nät
100
m
8,90

890,00
A002
Staglina
30
m
3,00

90,00
A003
Stolpe
10
st
95,00

950,00
B1
Montering
1

570,00

570,00

#Paketpris [Pris enligt offert]


Detta blir vid utskrift (Observera #Paketpris-raden ovan):

Art.nr
Benämning
Antal
Enh
Apris

Belopp
A001
Nät
100
mA002
Staglina
30
mA003
Stolpe
10
stB1
Montering
1

Pris enligt offert
2.500,00


Vid inmatning: Antingen justerar man raderna manuellt så att ett lämpligt önskat paketpris erhålls eller använder man en beräkningsautomatik som bygger på att den sista raden (dvs raden omedelbart ovanför #Paketpris-raden) ska justeras. #Paketpris-radens belopp ska normalt vara tomt (beloppet ges av summan av de föregående raderna), men genom att ange ett belopp (ett önskat paketpris) i beloppsfältet på #Paketpris-raden, svarar programmet med att först och främst tömma beloppsfältet och sedan justera priset på föregående rad så att paketsumman blir den angivna.

Finess: Om man vill ha annan lydelse än "Paketpris" på utskriften kan man ange detta inom hakparenteser. Ange t.ex. "#Paketpris [Pris enligt offert]" om lydelsen på utskriften ska vara "Pris enlig offert".

Fler än en #Paketpris-rad får förekomma på samma order/faktura. Paketpriset avser då alla rader upp till närmast föregående #Paketpris-rad.