Uppdatering Magenta Leverantörsreskontra


Du som är VIP-kund uppdaterar enligt de instruktioner du har fått dig tillsänt med post eller e-post (eller kan du som VIP-kund gärna använda denna sida om du vill komplettera din programlicens med valutahantering, se nedan). 

För övriga, befintliga kunder (ej VIP-kunder) går det bra att beställa uppdatering till Magenta Leverantörsreskontra 2017:1 enligt nedan. För köp av helt ny licens, se vår prislista.

Uppdatering befintlig licens
alla priser exkl moms

Enanvändar-
version

Fleranvändar-
version

Uppdatering från version 2013:X eller äldre

2.900:-

6.900:-

Uppdatering från version 2014:X

2.490:-

5.900:-

Uppdatering från version 2015:X

1.990:-

4.900:-

Uppdatering från version 2016:X

1.490:-

3.900:-

Anm: Du ser vilken version och vilket licensnummer du har när du startar programmet.

Välkommen med din beställning.


Beställningstalong:
Magenta Leverantörsreskontra 2017:1
Uppdatering befintlig licens

V.g. ange tidigare version (du ser vilken version och vilket licensnummer du har när du startar programmet):

Version 2013:x el äldre. Pris enanvändarversion: 2.900:-. Fleranvändarversion 6.900:-.
Version 2014:x. Pris enanvändarversion: 2.490:-. Fleranvändarversion 5.900:-.
Version 2015:x. Pris enanvändarversion: 1.990:-. Fleranvändarversion 4.900:-.
Version 2016:x. Pris enanvändarversion: 1.490:-. Fleranvändarversion 3.900:-.

Alla priser exkl moms. Systemkrav: Windows XP SP3 eller senare inklusive Windows 10. Windows Vista eller senare rekommenderas.

 Dessutom vill jag komplettera min licens med tilläggsmodulen Valutahantering. Pris 2.495:-

Anm: Med tilläggsmodulen Valutahantering kan man göra betalningar i utländsk valuta om man använder Nordea/Plusgirots Corporate File Payments. (Inrikesbetalningar i SEK. Utrikesbetalningar i valfri valuta.)

Licensnr (546 plus åtta siffror):

Pris (exkl moms enligt ovan, t.ex. 2.490):

Företag:

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:




[Kontroll: När du har tryckt på beställknappen ska det omedelbart komma en "Tack för din beställning"-sida som bekräftelse på din beställning. Om något går fel går det bra att beställa via t.ex. e-post info(at)magenta.se (ange licensnr, befintlig version, pris enligt ovan, namn och adress).]

[OBS! Tänk på att ditt internetsäkerhetsprogram kanske är inställt på att inte kunna skicka iväg beställningsformulär av det här slaget (t.ex. barnspärr eller sekretess).]