Uppdatering Magenta Leverantörsreskontra


Du som är VIP-kund uppdaterar enligt de instruktioner du har fått dig tillsänt med post eller e-post (eller kan du som VIP-kund gärna använda denna sida om du vill komplettera din programlicens med valutahantering, se nedan). 

För övriga, befintliga kunder (ej VIP-kunder) går det bra att beställa uppdatering till Magenta Leverantörsreskontra 2022:1 enligt nedan. För köp av helt ny licens, se vår prislista.

Uppdatering befintlig licens
alla priser exkl moms

Enanvändar-
version

Fleranvändar-
version

Uppdatering från version 2017:X eller äldre

3.900:-

7.900:-

Uppdatering från version 2018:X

3.450:-

6.900:-

Uppdatering från version 2019:X

2.950:-

5.900:-

Uppdatering från version 2020:X

2.450:-

4.900:-

Uppdatering från version 2021:X

1.950:-

3.900:-

Anm: Du ser vilken version och vilket licensnummer du har när du startar programmet.

Välkommen med din beställning.


Beställningstalong:
Magenta Leverantörsreskontra 2022:1
Uppdatering befintlig licens

V.g. ange tidigare version (du ser vilken version och vilket licensnummer du har när du startar programmet):

Version 2017:x el äldre. Pris enanvändarversion: 3.900:-. Fleranvändarversion 7.900:-.
Version 2018:x. Pris enanvändarversion: 3.450:-. Fleranvändarversion 6.900:-.
Version 2019:x. Pris enanvändarversion: 2.950:-. Fleranvändarversion 5.900:-.
Version 2020:x. Pris enanvändarversion: 2.450:-. Fleranvändarversion 4.900:-.
Version 2021:x. Pris enanvändarversion: 1.950:-. Fleranvändarversion 3.900:-.

Alla priser exkl moms. Systemkrav: Windows Vista eller senare inklusive Windows 10.

 Dessutom vill jag komplettera min licens med tilläggsmodulen Valutahantering. Pris 4.495:-

Anm: Med tilläggsmodulen Valutahantering kan man göra betalningar i utländsk valuta om man använder P27 (Nordic Payments), Nordea/Plusgirots Corporate File Payments eller Nordea Corporate Access. (Inrikesbetalningar i SEK. Utrikesbetalningar i valfri valuta.)

Licensnr (546 plus åtta siffror):

Pris (exkl moms enligt ovan, t.ex. 2.950):

Företag:

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:
[Kontroll: När du har tryckt på beställknappen ska det omedelbart komma en "Tack för din beställning"-sida som bekräftelse på din beställning. Om något går fel går det bra att beställa via t.ex. e-post info(at)magenta.se (ange licensnr, befintlig version, pris enligt ovan, namn och adress).]

[OBS! Tänk på att ditt internetsäkerhetsprogram kanske är inställt på att inte kunna skicka iväg beställningsformulär av det här slaget (t.ex. barnspärr eller sekretess).]