ROT- och RUT-avdrag i Magenta


Så här hanterar man fakturor med ROT-avdrag och RUT-avdrag i Magenta

För att hantera  ROT- och RUT-avdragen klarar man sig bra med standardfunktionerna i Magenta Fakturering. 

Det speciella är att man måste känna till hur man momsmärker en enskild fakturarad. Här beskrivs hanteringen av ROT-avdrag. RUT-avdrag hanteras på samma sätt.

Momsmärkning av en enskild fakturarad

Genom att högerklicka på den grå rubriklisten för fakturaraderna (dvs. till höger om den blå R1/R2/R3-rutan) kan man välja fler fakturaradsfält. För radtyp 1 och 2 är det kolumnen "À-pris" som ändras och för radtyp 3 är det kolumnen "Belopp" som ändras.

I det här fallet högerklickar man och väljer "Momskod som kolumnval". (Man kan även upprepade gånger klicka direkt på Apriskolumnen eller gå via menyvalet "Redigera", "Kolumnval" eller direkt trycka Ctrl-F8.)

Om ingen momskod anges på fakturaraden styrs momsen av den momskod som finns angiven under flik 2 "Villkor".

Maximalt avdrag vid ROT-arbete är 30 % och vid RUT-arbete 50%. I exemplet nedan räknar vi på RUT-arbete 50%.

Gör så här

Antag följande:

Arbete exkl moms: 20.000

Material exkl moms: 10.000

Moms: 7.500

Summa före skattereduktion: 37.500

Skattereduktion: 50% av 20.000 plus moms = 50% av 25.000 = 12.500.

Skapa två fakturor:

  • en till kunden, på hela beloppet minus rutavdraget.
  • en faktura ställd på skatteverket (utan att skickas till skatteverket, den blir en intern faktura för den egna bokföringens skull).

Faktura 1 - Kundens faktura

Använd lediga benämningsrader till att skriva nödvändig information: Köparens personnummer (samordningsnummer om ett sådant nummer finns). I fallet ROT-arbete behövs dessutom: småhusets eller ägarlägenhetens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ska det finnas med uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande i ansökan. (Skatteverkets anvisning för detta hittar du här.)

För RUT-arbete  behövs följande uppgifter:

Personnummer:

För arbete på småhus behövs följande uppgifter:

Personnummer 1:

Personnummer 2:

Fastighetsbeteckning:

För arbete på bostadsrätt behövs följande uppgifter:

Personnummer 1:

Personnummer 2:

Lägenhetsbeteckning:

Bostadsträttsföreningens org.nr:

Eller följer man samma uppställning som på den blankett man så småningom ska redovisa på (SKV 4529):

Personnummer 1:

Personnummer 2:

Fastighets-/lägenhetsbeteckning:

Bostadsträttsföreningens org.nr:

Tips: Första gången man skriver in ovanstående rader på en order eller faktura kan man spara dem som standardtexter så att man i framtiden enkelt kan hämta dem. Det gör man genom att klicka på Meny-knappen och välja "Spara som standardtext" och ange filnamn lika med t.ex. "RUT-avdragstext".

När man sedan vill hämta texten till en annan order/faktura klickar man på Meny-knappen och väljer "Hämta standardtext" (kortkommandot Ctrl-F7).

Man bör gärna ha med en friskrivningsklausul på fakturan (om man inte redan har haft det i avtalet). Även den kan man spara som standardtext (klicka på Meny-knappen och välj "Spara som standardtext"):

"För det fall att Skatteverket finner att fakturamottagaren inte har rätt till hela eller delar av ovanstående RUT/ROT-avdrag, förbehåller vi oss rätten att tilläggsfakturera resterande del."

Skapa fakturan därefter som vanligt men lägg till en rad med RUT-avdraget (i det här fallet 12.500) och momsmärk raden med N (N som i [Nej, momsfri]).

Rad
Artikelnr
Benämning
Antal
Enh
Apris
R%
Belopp
1
A1
Arbete
1
st
20.000,00

20.000,00
2
M1
Material
1
st
10.000,00

10.000,00
3

Prel skattereduktion för hushållsarbeten 50% av 25.000
1
st
-12.500,00

-12.500,00

Observera: Procentsatsen i exemplet ovan (50%) avser RUT. För ROT gäller max 30%.

Växla nu kolumner så att du ser momskodskolumnen, antingen genom att högerklicka på dem gråa rubriklisten och välja "Momskod som kolumnval" eller genom att trycka Ctrl-F8 tre gånger som att momskolumnen syns:

Ange Momskod lika med N på raden för rotavdraget:

Rad
Artikelnr
Benämning
Antal
Enh
Momskod
R%
Belopp
1
A1
Arbete
1
st


20.000,00
2
M1
Material
1
st


10.000,00
3

Prel skattereduktion för hushållsarbeten 50% av 25.000
1
st
N

-12.500,00

Observera: Procentsatsen i exemplet ovan (50%) avser RUT. För ROT gäller max 30%.

Vi får därmed ett avdrag på fakturan som inte påverkar momsen.

Summa exkl moms: 17.500

Moms: 7.500

Att betala: 25.000

På flik 5 "Moms" syns att momsen är beräknad på hela beloppet (30.000) men att fakturan har en momsfri post på -12.500.

Faktura 2 - Skatteverkets faktura

Faktura 2 är utställd på Skatteverket men skickas aldrig till Skatteverket utan används enbart som en intern faktura för den egna bokföringens skull.

Lägg upp Skatteverket som en kund (utan adress så att du inte skickar fakturan av misstag, du ska bara ha den för internt bruk).

Skriv fastighetsbeteckningar och liknande information på lediga fakturarader.

Skriv: "RUT-avdrag för faktura FXXXXXX" (fakturanr på den föregående faktura som är ställd till kunden)

Låt den ha en enda beloppsrad (rad 2 i detta exempel):

Rad
Artikelnr
Benämning
Antal
Enh
Apris
R%
Belopp
1

RUT-Avdrag avseende faktura F12345

2

Prel skattereduktion för hushållsarbeten 50% av 25.000
1
st
12.500,00

12.500,00

Observera: Procentsatsen i exemplet ovan (50%) avser RUT. För ROT gäller max 30%.

Växla nu kolumner så att du ser momskodskolumnen, antingen genom att högerklicka på den gråa rubriklisten och välja "Momskod som kolumnval" eller genom att trycka Ctrl-F8 tre gånger som att momskolumnen syns:

Ange Momskod lika med N på beloppsraden (rad 2 i detta exempel):

Rad
Artikelnr
Benämning
Antal
Enh
Momskod
R%
Belopp
1

RUT-Avdrag avseende faktura F12345

2

Prel skattereduktion för hushållsarbeten 50% av 25.000
1
st
N

12.500,00

Observera: Procentsatsen i exemplet ovan (50%) avser RUT. För ROT gäller max 30%.

Fakturorna tillsammans

Dessa fakturor tillsammans har då 30.000 i momspliktig omsättning och 0 kr i momsfri omsättning.

Tips

På flik 6 Anteckning på kundens faktura kan du markera Ljussignal = Gul (OBS) och i "Anteckningar" t.ex. skriva "OBS! RUT-avdragsfaktura" så kommer denna information upp när fakturan så småningom betalmarkeras.

Läs mer hos Skatteverket.se

Allmänt om rot- och rutavdragen: Husarbete (ROT- och RUT-arbeten).

Om fakturan och om vilka uppgifter som måste finnas med: Fakturamodellen.

För ROT-arbete:

Blankett SKV 4529: Begäran om utbetalning, Preliminär skattereduktion för ROT-arbete.

För hushållsarbete:

Blankett SKV 4528: Begäran om utbetalning, Preliminär skattereduktion för RUT-arbete.