Inköp med omvänd skattskyldighet för moms


Läs detta för att lättare förstå hur du ska hantera omvänd skattskyldighet inom byggbranschen i Magenta.

Magenta Leverantörsreskontra

En lev.faktura som avser omvänd skattskyldighet inom byggbranschen hanteras så här:


Metod 1) (Rekommenderas) innebär att lev.fakturan registreras med följande uppgifter:

Momskod = O [Omvänd skattsk Sverige]

Moms omvänd skattskyldighet = - eller 1 [Full moms]

Varor eller tjänster vid omvänd skattskyldighet inom Sverige = Tjänster

Lev.fakturan konterar du därefter typiskt som:

2440 Lev.skulder

4010 Inköp

Själva märkningen med momskod O gör att resten sköter sig självt när du skapar ett bokföringsunderlag. Då kompletterar programmet med en tvåstegskontering så att den fullständiga konteringen som går vidare till bokföringen blir:

2440 Lev.skulder

4010 Inköp

2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet

2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet

0425 (alternativt 4425) Inköp tjänster i Sverige, omvänd sk.s. ored

0429 (alternativt 4429) Fördelade inköp, omvänd skattskyldighet

I Magenta bokföring måste konto 0425 (alternativt 4425) och 0429 (alternativt 4429) ha korrekt märkning i ramen "Momsrapport: Redovisad omsättning", se fliken Bearbetningsinfo i läge Visa konto (man måste alltså vara inne i Magenta Bokföring för att kontrollera detta), se längre ner i denna text under "Magenta Bokföring".

(Observera att omvänd skattskyldighet inom byggbranschen avser tjänster inklusive eventuella varor levererade i samband med den utförda tjänster. I momsavseende ska allt (både tjänsterna och varororna) hanteras som tjänst och hamna i ruta 24 "Inköp av tjänster inom Sverige". Ruta 23 "Inköp av varor inom Sverige" ska inte användas alls i samband med omvänd skattskyldighet inom byggbranschen (enligt skatteverkets anvisningar).


Metod 2) (Observera: Rekommenderas ej) innebär att lev.fakturan registreras med följande uppgifter:

Momskod = N [Nej, momsfri]

Kontering sker på konton som i bokföringen kopplas till ruta 24 i momsrapporten. Dessutom beräknas moms och konteras på momskontona 2647 och 2617. Alla konteringar och beräkningar görs för hand. OBS! Denna metod rekommenderas ej.

Magenta Bokföring

Kontona som används för inköp och försäljning inom byggbranschen måste för rapporter som avser juli 2007 eller senare ha korrekt märkning i ramen "Momsrapport: Redovisad omsättning", se fliken Bearbetningsinfo i läge Visa konto (i Magenta Bokföring). Detta för att förse momsrapporterns ruta 24 och ruta 41 med korrekta uppgifter.

Momsmärkning av konton i Magenta Bokföring:

0381 (alternativt 3231) Försäljning byggsektorn, omv skattsk. måste ha märkningen: Utgående moms = [Försäljning: Omvänd skattsk. i Sverige]

0399 (alternativt 3099) Fördelad försäljning måste ha märkningen: Utgående moms = [Ej med i momsrapport]

0425 (alternativt 4425) Inköp tjänster i Sverige, omvänd skattsk. ored måste ha märkningen: Utgående moms = [Förvärv: Omvänd skattsk. tjänster i Sverige]

0429 (alternativt 4429) Fördelade inköp, omvänd skattskyldighet måste ha märkningen: Utgående moms = [Ej med i momsrapport]

I Arkiv, Grundinställningar under fliken "Moms (sida 2)" måste 2617 finnas med i kontospecifikationen för "Ruta 30: Utgående moms 100 % (omvänd skattskyldighet)".

I Arkiv, Grundinställningar under fliken "Moms (sida 2)" måste 2647 finnas med i kontospecifikationen för "Ruta 48b: Ingående moms (omvänd skattskyldighet)".

Anmärkning Magenta Leverantörsreskontra

Enligt skatteverkets anvisningar är alltid hela fakturan i praktiken omvänt skattskyldig (även eventuella varor som levererats i samband med den utförda tjänsten). Målaren som tar betalt för arbete och färg: allt eller inget är föremål för omvänd skattskyldighet.

Om fakturan tar upp två helt olika affärshändelser, en tjänsthändelse och en varuleverans som inte alls har med varandra att göra kan man tänka sig en faktura som bara är delvis omvänt skattskyldig. Att sammanföra dessa till en och samma faktura istället för att lägga dem på två olika fakturor försvårar översikten för både avsändare och mottagare. Skulle du trots allt få en sådan leverantörsfaktura kan du göra så här:

Specialfall: Leverantörsfaktura som bara delvis är omvänt skattskyldig.

Antag att fakturan är på 10.000 plus moms, där 6.000 berörs av omvänd skattskyldighet men 4.000 är belagd med vanligt moms 1.000.

Gör så här:

Ange "Att betala" = 11.000

Låt momskoden vara som vanligt, t.ex. 1 [Full moms].

Programmet föreslår moms 2.500 som du ändrar till 1.000.

När du konterar lev.fakturan gör du så här:

Kontering (tvåstegskonteringen aktiv):

Konto
Kontonamn
Debet
Kredit
2440
Leverantörsskulder

11.000,00
2640
Ingående moms
1.000,00

4010
Inköp vanligt
10.000,00

0425 (alt 4425)
Inköp tjänster i Sverige, omvänd skattsk
6.000,00

0429 (alt 4429)
Fördelade inköp, omvänd skattskyldighet

6.000,00
2647
Ingående moms omvänd skattskyldighet
1.500,00

2617
Utgående moms omvänd skattskyldighet

1.500,00

Kontering (tvåstegskonteringen ej aktiv):

Konto
Kontonamn
Debet
Kredit
2440
Leverantörsskulder

11.000,00
2640
Ingående moms
1.000,00

4010
Inköp vanligt
4.000,00

4425
Inköp tjänster i Sverige, omvänd skattsk
6.000,00

2647
Ingående moms omvänd skattskyldighet
1.500,00

2617
Utgående moms omvänd skattskyldighet

1.500,00