Inmatningsknep: Hämta utgående saldo för ett konto


Normalt registrerar man en verifikationsrad som kontonummer, eventuellt objekt samt belopp i debet eller kredit.

Ett specialfall är när man med konteringen vill nolla ut ett konto, t.ex. 2610 Utgående moms i samband med bokningen av en momsrapport. I Magenta kan man ange ett ensamt nummertecken # i debet- eller kreditkolumnen för att hämta det utgående saldot för det konto man arbetar mot på just den raden.

Övriga inmatningsknep som kan vara bra att känna till:

Inmatat tecken i debet/kreditkolumnen
Innebörd
Ett ensamt # (nummertecken)
Hämtar det utgående saldot för konto (nollning)
Ett ensamt , (kommatecken)
Hämtar upp differensen (balansering)
Belopp avslutat med * (gångertecken)
Lyfter av momsen från ett inkl-moms-belopp
Belopp avslutat med - (minus på
Byter kolumn på beloppet (debet/kredit)
numeriska delen av tangentbordet)

Full fullständighetens skull kan följande också nämnas:

Anm 1: Ett annat sätt att hämta upp differensen (balansering) är att passera både debet och kredit utan att ange belopp (s.k. dubbel-Enter). Skillnaden mot att ange ett ensamt , (kommatecken) är att programmet i fallet dubbel-Enter direkt frågor "Klar att spara verifikation?".

Anm 2: Om ett belopp står i fel kolumn (debet/kredit), kan man flytta det befintliga beloppet genom att ersätta det med ett - (minustecken). Beloppet försvinner först men när man sedan trycker Enter hoppar det över till den andra kolumnen (debet/kreditförflyttning).