Att lyfta momsen utan automatfördelning


Ibland stansar man en verifikation där underlaget har priset angivet inklusive moms (t.ex. ett butikskvitto). Genom att avsluta beloppsinmatningen med * (gånger) från den numeriska delen av tangentbordet (istället för med Enter), lyfter programmet av momsen och lägger in momsbeloppet på en ny, egen rad.

Exempel: Ett inköp på 1.000 kronor (inkl moms) har skett. Det kan stansas som:

Konto
Kontonamn
Debet
Kredit
6110
Kontorskostnad
1000*

(Observera det avslutande gångertecknet)

Programmet fångar då upp gångertecknet och konterar följande:

Konto
Kontonamn
Debet
Kredit
6110
Kontorskostnad
800,00

2640
Ingående moms
200,00

Observera att det endast går med gångertecknet från den numeriska delen av tangentbordet.

Under Arkiv, Grundinställningar, Inmatning kan man ange att den avlyfta momsdelen alltid i första hand ska tillföras en befintlig momsrad, om sådan finns. På samma ställe kan man ange hur momsen ska avrundas när den beräknas.

Anm: Det här tipset är hämtat från "Våra bästa tips för Magenta Bokföring".