Omvänd skattskyldighet inom byggbranschen


Läs detta för att lättare förstå hur du ska hantera omvänd skattskyldighet inom byggbranschen i Magenta.

Magenta Leverantörsreskontra

En lev.faktura som avser omvänd skattskyldighet inom byggbranschen hanteras så här:

Metod 1) (Rekommenderas) innebär att lev.fakturan registreras med följande uppgifter:

Momskod = O [Omvänd skattsk Sverige]

Moms omvänd skattskyldighet = - eller 1 [Full moms]

Varor eller tjänster vid omvänd skattskyldighet inom Sverige = Tjänster

Lev.fakturan konterar du därefter typiskt som:

2440 Lev.skulder

4010 Inköp

Själva märkningen med momskod O gör att resten sköter sig självt när du skapar ett bokföringsunderlag. Då kompletterar programmet med en tvåstegskontering så att den fullständiga konteringen som går vidare till bokföringen blir:

2440 Lev.skulder

4010 Inköp

2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet

2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet

0425 (alternativt 4425) Inköp tjänster i Sverige, omvänd sk.s. ored

0429 (alternativt 4429) Fördelade inköp, omvänd skattskyldighet

I Magenta bokföring måste konto 0425 (alternativt 4425) och 0429 (alternativt 4429) ha korrekt märkning i ramen "Momsrapport: Redovisad omsättning", se fliken Bearbetningsinfo i läge Visa konto (man måste alltså vara inne i Magenta Bokföring för att kontrollera detta), se längre ner i denna text under "Magenta Bokföring".

(Observera att omvänd skattskyldighet inom byggbranschen avser tjänster inklusive eventuella varor levererade i samband med den utförda tjänster. I momsavseende ska allt (både tjänsterna och varororna) hanteras som tjänst och hamna i ruta 24 "Inköp av tjänster inom Sverige". Ruta 23 "Inköp av varor inom Sverige" ska inte användas alls i samband med omvänd skattskyldighet inom byggbranschen (enligt skatteverkets anvisningar).

Metod 2) (Observera: Rekommenderas ej) innebär att lev.fakturan registreras med följande uppgifter:

Momskod = N [Nej, momsfri]

Kontering sker på konton som i bokföringen kopplas till ruta 24 i momsrapporten. Dessutom beräknas moms och konteras på momskontona 2647 och 2617. Alla konteringar och beräkningar görs för hand. OBS! Denna metod rekommenderas ej.


Magenta Fakturering

En speciell momskod används för detta: Q [Försäljning: Omvänd skattsk. i Sverige]. Den kan väljas direkt på order eller faktura men enklast är det om man i Arkiv, Grundinställningar under fliken "Omvänd skatt.sk" markerar kryssrutan "Aktivera stöd för omvänd skattskyldighet inom byggbranschen."

Omvänd skattskyldighet inom byggbranschen beror både på vem kunden är (tex. kund som själv levererar tjänster inom byggbranschen) och på artikeln (tjänst inom byggbranschen har utförts). I Magenta löser man detta genom att arbeta mot de två kryssrutorna "Byggkund" och "Byggtjänst" som tillsammans - när båda är markerade - utgör villkor för momskod Q.

I Arkiv, Grundinställningar under fliken "Omvänd skatt.sk" kan man ange hur dessa kryssrutor ska kunna markeras med automatik.

Kryssrutan "Byggkund" på order/faktura kan styras:

 • Utan automatik så att man alltid uttryckligen måste markera den.
 • Med koppling till en motsvarande kryssruta i kundregistret.
 • Med koppling till en eller flera kundkategorier.
 • Med automatik så att den alltid är påslagen.

Kryssrutan "Byggtjänst" på order/faktura kan styras:

 • Utan automatik så att man alltid uttryckligen måste markera den.
 • Med koppling till en motsvarande kryssruta i artikelregistret.
 • Med koppling till en eller flera varugrupper.
 • Med automatik så att den alltid är påslagen.

Anm: Momskoden syns på orderns/fakturans flik 2 Villkor.

Observera att hela fakturan blir omvänt skattskyldig eftersom tjänsternas omvända skattskyldighet enligt skatteverkets anvisningar smittar av sig på varorna. (Om varorna är helt frikopplade från de utförda tjänsterna och ska ha normal moms måste man i Magenta skapa en separat, vanlig faktura för dessa.). Detta är inte bara en programmässig förenkling, det blir tydligare och enklare för både fakturaavsändare och fakturamottagare med denna princip.

Metod 1: Bokföringsunderlag (tvåstegskonteringen aktiv)

Fakturan får sin vanliga kontering (dock utan moms) plus - tack vare momskoden Q [Försäljning: Omvänd skattsk. i Sverige] - extrakonteringen:

0381 (alternativt 3231) Försäljning byggsektorn, omv skattsk.

0399 (alternativt 3099) Fördelad försäljning

Metod 2: Bokföringsunderlag (tvåstegskonteringen ej aktiv)

Du som användare ansvarar för att fakturan (t.ex. via kontoangivelser i artikelregistret) konteras så att försäljningen hamnar på ett konto som endast används för omvänd skattskyldighet så att försäljningsbeloppet så småningom i bokföringen ska kunna knytas till momsrapportens ruta 41.

Anm: Du kan se ifall tvåstegskonteringen i Magenta Fakturering är aktiv i Arkiv, Grundinställning under fliken Moms (mitt på denna flik finns kryssrutan "Tvåstegskontering av moms").


Magenta Bokföring

Kontona som används för inköp och försäljning inom byggbranschen måste ha korrekt märkning i ramen "Momsrapport: Redovisad omsättning", se fliken Bearbetningsinfo i läge Visa konto (inne i Magenta Bokföring). Detta för att förse momsrapporterns ruta 24 och ruta 41 med korrekta uppgifter.

Momsmärkning av konton i Magenta Bokföring:

 • 0381 (alternativt 3231) "Försäljning byggsektorn, omv skattsk". måste ha märkningen: Utgående moms = [Försäljning: Omvänd skattsk. i Sverige]
 • 0399 (alternativt 3099) "Fördelad försäljning" måste ha märkningen: Utgående moms = [Ej med i momsrapport]
 • 0425 (alternativt 4425) "Inköp tjänster i Sverige, omvänd skattsk. ored" måste ha märkningen: Utgående moms = [Förvärv: Omvänd skattsk. tjänster i Sverige]
 • 0429 (alternativt 4429) "Fördelade inköp, omvänd skattskyldighet" måste ha märkningen: Utgående moms = [Ej med i momsrapport]

I Arkiv, Grundinställningar under fliken "Moms (sida 3)" måste 2617 finnas med i kontospecifikationen för "Ruta 30: Utgående moms 100 % (omvänd skattskyldighet)".

I Arkiv, Grundinställningar under fliken "Moms (sida 4)" måste 2647 finnas med i kontospecifikationen för "Ruta 48b: Ingående moms (omvänd skattskyldighet)".