Detaljerad lista i Windows Vista och senare


Om man är van att arbeta med "Detaljerad lista" är det inte ovanligt att man vill slippa ifrån kolumnindelningen "Namn", "Fotodatum", "Taggar", "Storlek", "Klassificering" som Windows Vista och senare har för mappar av mapptypen "Bilder och videofilmer".

Kolumnindelningen styrs av mapptypen som i sin tur styrs av vilken sorts filer mappen innehåller. 

Ett gammalt knep är att helt enkelt ändra mapptypen till "Dokument" men Windows brukar ställa tillbaka mapptypen till "Bilder och videofilmer" vilket gör att man ofta får tillbaka den gamla, ofta oönskade, kolumnindelningen med "Namn", "Fotodatum", "Taggar", "Storlek" och "Klassificering".


Den ibland oönskade kolumnindelningen för "Bilder och videofilmer"

med "Namn", "Fotodatum", "Taggar", "Storlek", "Klassificering"

Ett bättre sätt

Ett i många avseenden bättre sätt är redigera kolumnindelningen.

Gör så här:

1)  Leta upp en mapp där du får den oönskade kolumnindelningen enligt bilden ovan ("Namn", "Fotodatum", "Taggar", "Storlek", "Klassificering").

Anm: Detta innebär att du har hamnat i en mapp av typen "Bilder och videofilmer" (det går lätt att kontrollera,  se längre ner på denna sida).

2)  Högerklicka ute på den vita yta (utan att markera någon speciell fil).

En popup-meny visar sig.

3)  Välj "Gruppera efter" (i Vista: "Stapla efter") och sedan "Mer...". Du får uppföljande dialogruta:


Här kan man välj vilka kolumner som ska synas för en viss dokumenttyp

4)  Avmarkera "Fotodatum", "Taggar" och "Klassificering". Markera sedan (förutom "Namn" och "Storlek") t.ex.:

"Senast ändrad"

"Typ"

5)  Avsluta med OK. Du har nu ändrad kolumnindelningen på mappar av typen "Bilder och videofilmer" så att dina fönster alltid har det utseende du önskar.


Kontrollera mapptyp

Mapptypen kan man kontrollera genom att högerklicka på den aktuella mappen i utforskaren, välja Egenskaper och gå till fliken Anpassa.


En mapp av typen "Bilder och videofilmer"


Windows Vista och senare skiljer på följande mapptyper:

  • Dokument
  • Bilder och videofilmer
  • Musik, detaljerad lista
  • Musik, ikoner

Mapptypen "Dokument" svarar mot den klassiska kolumnindelningen. Ett vanligt sätt är därför att ändra tillbaka mapptypen från "Bilder och videofilmer" till "Dokument" men det brukar inte leda till en bestående förändring eftersom Windows har en tendens att ändra mapptyp när mappens innehåll förändras.