Bokmoms


Sedan länge har vi låg moms (6%) på t.ex. böcker.

Vid postorderförsäljning uppstår frågan om det ska vara full moms eller låg moms på den frakt man debiterar längst ner på fakturan. Med följdfrågan: Om försändelsen avser både varor med full moms (t.ex. musik-cd) och varor med låg moms (t.ex. böcker), hur ska frakten momsbeläggas då?

Svaret är: Låg moms på varorna = Låg moms på frakten. Blandad försäljning = Viktad moms på frakten.

Frakten ska ha samma momssats som varorna. Om det rör sig om en blandad försändelse, t.ex. böcker (6% moms) och musik-cd (25% moms), ska fraktmomsen viktas på "skäligt sätt". Hur denna viktning ska ske framgår inte av lagtext eller förarbeten.

Det är alltså en bedömningssak. Man kan tänka sig att vikta efter varuvärde eller vikt eller på något helt annat sätt.

En strategi som ligger nära till hands när det gäller blandad försäljning: Eftersom en bok för 200 kronor nästan alltid är mer skrymmande och tyngre än en cd för 200 kronor bör man gå efter vikt istället för varuvärde. Tanken blir att eftersom boken på grund av vikten dominerar fraktkostnaden ska den också dominera när frakten momsbeläggs.

En annan strategi är att gå efter varuvärde. Förutsättningen för detta är att man ser fraktkostnaden som en del av den levererade varans värde, där frakten är en pålaga oberoende av den verkliga kostnaden, t.ex. när fast schablonbelopp för frakt (enhetsfrakt) debiteras.

Efter att ha ställt frågan till Skatteverket fick vi följande officiella svar (RSV:s skrivelser 020913, Dnr. 1979-02/120). Skatteverket fastslår:

  • Det är varan som avgör vilken momssats det ska vara på fraktmomsen (låg moms för frakten på böcker, full moms för frakten på cd).


  • Vid blandad försäljning, t.ex. böcker och cd, ska momsen på frakten viktas efter varuvärde.

Läs svaret i sin helhet: RSV:s skrivelser 020913, Dnr. 1979-02/120.

Hantering av fraktmoms i Magenta

Magenta Fakturering klarar av att automatiskt välja rätt momssats på det fraktbelopp man har angivit i fakturans fält "Frakt" om fakturan avser enbart varor med full moms eller avser enbart varor med låg moms.

I fallet blandad försändelse måste du själv vikta momsen. Det gör du genom att lägga in frakten som två artiklar, en med låg moms och en med full moms (om du inte gör det kommer Magenta att momsbelägga frakten med den högsta momssatsen som förekommer på den aktuella fakturan).

Blandad försändelse

Så här gör du för att vikta momsen på fraktbeloppet:

Lämna Magentas fraktfält tomt. Lägg frakten som två vanliga fakturarader med hjälp av två artiklar.

Den ena artikel kallar du "Frakt full moms". Under artikelflik 4 "Utpris" anger du "Avvikande momskod" lika med "1 [Full momsplikt]".

Den andra artikeln kallar du "Frakt låg moms". Under artikelflik 4 "Utpris" anger du "Avvikande momskod" lika med "3 [Momsplikt red 3]" .

Låt Magentas fraktfält vara tomt.

En faktura kan då få följande utseende (antag frakt 100 som viktas 65+35, dvs efter varuvärde):

Art.nr
Benämning
Antal
Enh
Apris
R%
Belopp
BOK1
Oliver Twist
10
st
65,00

650,00
CD1
Lugna blå timmar
10
st
35,00

350,00
FRAKT1
Frakt full moms
1

65,00

65,00
FRAKT2
Frakt låg moms
1

35,00

35,00

Summa: 1.100,00 Moms: 139,15 Avrundning: -0,15 Att betala: 1.239,00

Momsberäkningen syns under flik 5 "Moms" och blir:

Underlag full moms blir: 350,00 + 35,00 = 385,00.

Underlag låg moms blir: 650,00 + 65,00 = 715,00.

Summa moms: 25% x 385,00 + 6% x 715,00 = 96,25 + 42,90 = 139,15

Om du något av de medföljande standardformulären för fakturautskrift (form1, form2, etc) kommer du automatiskt att få momsen prydligt specificerad på order- och fakturautskrifterna (fullständig specifikation för varje använd momssats är ett lagkrav fr.o.m. 1 januari 2004).

Synpunkter och information

Har du synpunkter eller kommentarer är du välkommen att e-posta till info(at)magenta.se.