Exempel - Matchning av kunduppgifter från webborder


Här i "Matchning av kunduppgifter" kan man arbeta precis som i det vanliga kundfönstret med det skillnaden att:

  Programmet redan har sökt upp bästa träff, i första hand genom sökning på kundnumret om detta fanns på webborder, eller genom sökning på firmanamnet.

  Webborderuppgifter syns i en egen kolumn. Du kan lätt komplettera med uppgifter från kundregistret.

Om du t.ex. upptäcker en adressändring eller ett nytt telefonnummer kan du klicka Ändra. Då tänds kopieringspilar så att du kan kopiera fält från högerkolumnen till vänsterkolumnen och på så sätt smidigt få in dina uppdaterade uppgifter i kundregistret.

Om alla uppgifter stämmer klickar du på "KLAR (vidare till order)" (eller "KLAR (vidare till faktura) beroende på programmets inställning.).

Du kan också klicka på "Underkänn webborder" om du direkt nu upptäcker att webbordern är felaktig eller inte föranleder fler åtgärder än de du redan har gjort.

Matchning av kunduppgifter från webborder