Paketpris

Programmet har nu en funktion för att hantera att en serie artiklar säljs som ett paket där kunden inte ser de enskilda delbeloppen. Ordern/fakturan fylls i som vanligt men efter sista raden lägger man in en extrarad med benämningen #Paketpris. Denna #Paketpris-rad styr utskriften så att à-pris, rabatt och belopp på föregående rader inte syns på utskriften. Istället skriver programmet ut summan av föregående raders belopp (i beloppsfältet på #Paketpris-raden).

Följande på bildskärmen:

Art.nr

Benämning

Antal

Enh

Apris

Belopp

A001

Nät

100

m

8,90

890,00

A002

Staglina

30

m

3,00

90,00

A003

Stolpe

10

st

95,00

950,00

B1

Montering

1

570,00

570,00

#Paketpris [Pris enligt offert]

Blir vid utskrift (Observera #Paketpris-raden ovan):

Art.nr

Benämning

Antal

Enh

Apris

Belopp

A001

Nät

100

m

A002

Staglina

30

m

A003

Stolpe

10

st

B1

Montering

1

Pris enligt offert

2.500,00

Vid inmatning: Antingen justerar man raderna manuellt så att ett lämpligt önskat paketpris erhålls eller använder man en beräkningsautomatik som bygger på att den sista raden (dvs raden omedelbart ovanför #Paketpris-raden) ska justeras. #Paketpris-radens belopp ska normalt vara tomt (beloppet ges av summan av de föregående raderna), men genom att ange ett belopp (ett önskat paketpris) i beloppsfältet på #Paketpris-raden, svarar programmet med att först och främst tömma beloppsfältet och sedan justera priset på föregående rad så att paketsumman blir den angivna.

Finess: Om man vill ha annan lydelse än "Paketpris" på utskriften kan man ange detta inom hakparenteser. Ange t.ex. "#Paketpris [Pris enlig offert]" om lydelsen på utskriften ska vara "Pris enlig offert".

Fler än en #Paketpris-rad får förekomma på samma order/faktura. Paketpriset avser då alla rader upp till närmast föregående #Paketpris-rad.