Hej!
Tack för beställningen.
Beställningen är nu noterad och bekräftas härmed.
Ordererkännande nr: 1003. Datum: 2005-11-08.
Detta är ett html-formaterat meddelande. Vänligen meddela oss om ni
föredrar ren oformaterad text istället för html.


ORDERERKÄNNANDETestföretaget AB
Ordererkännande nr 1003 Kundnr 101
Datum 2005-11-08

Fakturaadress Leveransadress
Carl Persson AB
Box 10934
172 22 SUNDBYBERG

Er handläggare Olle Persson Vår handläggare Carin Dahl
Vårt ordernr Vårt orderdatum
Leveranssätt Leveransvillkor
Ert ordernr Leveransdatum 2005-11-08
Betalningsvillkor 10 dagar Dröjsmålsränta 2,00 % per månad

Art.nr

Benämning

Antal

Enh

Apris

Belopp

15998

Kompressor

2

st

158,00

316,00

34510

Lasthållare

3

st

119,20

357,60

34537

Låsbar skidhållare

1

st

142,40

142,40Summa netto exkl frakt och moms

816,00


PlusGiro 490 80 60-9 Bankgiro876 54-0
Momsreg.nr/VAT-nr SE556677889901
Tack för er beställning.

Postadress Box 100
222 00 LUND
Besöksadress Stortorget 3
222 22 LUND
Telefon
046-23 45 67
info@testforetaget.se http://www.testforetaget.se

Med vänlig hälsning

Stina Nilsson

Testföretaget AB
046-23 45 67
info@testforetaget.se
http://www.testforetaget.se