Serviceuppdatering Magenta Bokföring 2010:1

Felbeskrivning

SRU-koden för tax 2010 för aktiebolag och ekonomiska föreningar för konto 8999 "Årets resultat" blev felaktigt 7528 istället för 7450 (vinst) resp. 7550 (förlust).

Åtgärd alternativ 1

1) Ladda hem och installera uppdateringen (samma plats och lösenord som innan enligt "Uppdatering Magenta Bokföring 2010:1" , annars ring 046-211 18 22 eller e-posta info@magenta.se så e-postar vi lösenordet på nytt).

2) Efter uppdateringen, kontrollera att startbilden i Magenta Bokföring anger "Reviderad 100415-1".

3) Starta programmet och välj Underhåll, SRU-koder, "Uppdatera SRU-koder enl standard".

4) Gå sedan även till fjolåret genom att välja Arkiv, "Välj räkenskapsår" och välj även där Underhåll, SRU-koder, "Uppdatera SRU-koder enl standard" (det är ju ofta fjolåret som är aktuellt för tax 2010).

Anm: Detta måste göras för varje företag/klient om du bokför mer än ett företag.

5) Gör sedan en SIE-export på nytt, alternativ skapa sedan din SRU-rapport på nytt.

eller 

Åtgärd alternativ 2 (utan att uppdatera programmet):

Ofta är det fjolårets bokföring som är aktuell för tax 2010, dvs upprepa nedanstående för både innevarande och föregående räkenskapsår.

1) Sök upp konto 8999 i läge "Visa konto 8999".

Ändra konto 8999

Magenta Bokföring - Aktiebolag och ekonomiska föreningar: 
SRU-koden för konto 8999 ska inte vara 7528 utan 7550/7450

2) Tryck "Ändra" och välj flik 2 "Bearbetningsinfo".

3) SRU-kod enl standard anges nu felaktigt som 7528 (annars är du inte berörd av felet).

4) Ange "Eget val av SRU-kod" lika med 7550, respektive "Eget val av SRU-kod (-)" lika med 7450.

5) Tryck Spara.

6) Gå sedan till fjolåret genom att välja Arkiv, "Välj räkenskapsår" och upprepa steg 1) till 5)  (det är ju ofta fjolåret som är aktuellt för tax 2010).

7) Gör sedan en SIE-export på nytt, alternativ skapa sedan din SRU-rapport på nytt.

Klar.