Litteraturtips


Här är några bra böcker vi rekommenderar för den som vill fördjupa sina kunskaper. Ett bra litteraturstöd gör att man kan hålla en hög och jämn kvalitet på redovisningen. Dessutom blir arbetet lättare och roligare.

Böckerna köper man enklast på någon av nätbokhandlarna t.ex. Adlibris eller Bokus.

Redovisa Rätt 2023. Törning. Sanoma Utbildning.


Redovisningsproffsens egen lilla bibel i ny, uppdaterad upplaga.

Redovisa Rätt är ett praktiskt uppslagsverk för den som sköter den löpande bokföringen, upprättar förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag som för stora börsföretag. Boken kan användas för alla slags företag oavsett om man bokför manuellt eller har datoriserad bokföring och oavsett om man redovisar i svenska kronor eller i euro.

Redovisa Rätt innehåller kompletta bokförings-, årsboksluts-, årsredovisnings- och deklarationsanvisningar för drygt 1 100 affärshändelser. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS.

Boken riktar sig till dig som sköter den löpande bokföringen, upprättar förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag som för stora börsföretag.

Beställ hos Adlibris.

Bonniers Ekonomilexikon. Annika Belfrage Carlberg. Sanoma Utbildning.


Bonniers Ekonomilexikon är en helt ny uppslagsbok som ger vägledning inom företagsekonomi, redovisning och beskattning.

Boken inleds med en översikt av bokens kapitel indelade efter ämnesområden. Uppslagsorden spänner över ett brett område och innefattar allt från dubbel bokföring, kontoplan och företagsförmåner till årsredovisning, revision, intern kontroll och skattedeklaration.

Många av uppslagsorden innehåller figurer som syftar till att förtydliga olika moment och specifika redovisningsproblem. Det förekommer också en mängd exempel som belyser särskilt intressanta eller komplicerade områden.

Beställ hos Bokus.

Bokföringsboken 2023 : Svensk Redovisning Norstedts Juridik.


Bokföringsboken är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Boken innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificeringen och bokföring av affärshändelser.

Boken innehåller fördjupningsavsnitt bl.a. om hur BAS-kontoplanen kan anpassas till olika företags särskilda behov, kopplingar till inkomst- och momsdeklaration och kopplingar till SCBs undersökningar. Dessutom ingår ett antal fördjupningsavsnitt, bl.a. om vinstmarginalmoms och om omvänd skattskyldighet samt flera bokföringsexempel av olika affärshändelser.

Redovisningshandbokens innehåll tas fram av BAS, den organisation som ansvarar för den svenska kontoplanen.

Beställ hos Adlibris.


Nyckeltalen. Norstedts Juridik.


För bättre analys och effektivare ekonomistyrning.

Nyckeltalen (f.d. BAS Nyckeltal) ingår i serien "Svensk Redovisning". Boken tar upp kassaflödesanalys och ekonomiska sambandsmodeller, som tillsammans med analys av nyckeltal ingår som en viktig del i den ekonomiska styrningen. Den är uppdelad i fyra delar på ett tydligt och lättläst sätt. Genom att följa ett praktikfall visas bokens konkreta analystekniker.

Nyckeltalen vänder sig till revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare, företagsledare och ekonomiansvariga i mindre och medelstora företag, medarbetare i banker och kreditinstitut samt till studenter inom universitet och högskolor inom företrädesvis ämnena redovisning, analys och finansiering.

Bokens arbetssätt anknyter direkt till SCB:s Branschnyckeltal för att möjliggöra jämförelser med andra företag.

Beställ hos Norstedts Juridik.